Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΩΣ ΤΟΝ 3ο ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

1.       Ένας άνθρωπος βρίσκεται αρχικά στο x=+1m. Προχωρεί προς τα δεξιά και φτάνει στο x=+8m. Σταματάει κάνει μεταβολή και προχωρεί μέχρι το  x=+3m.
a)       Σχεδιάστε την τροχιά κίνησης του ανθρώπου.
b)       Ποια είναι η αρχική του θέση;
c)       Ποια είναι η τελική του θέση;
d)       Ποια είναι η μετατόπισή του;
e)       Ποιο είναι το ολικό μήκος της διαδρομής που περπάτησε ο άνθρωπος;

2.       Ένα αυτοκίνητο χρειάζεται 15s για να διασχίσει τη σήραγγα Ευπαλίνoς  που έχει μήκος 1500 m. Ποια είναι η ταχύτητά του;    

3.       Ένας ποδηλάτης κινείται με μέση ταχύτητα 6m/s. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να διανύσει 3km;

4.       Ποια μεγέθη ορίζουμε ως μονόμετρα;

5.       Ποια από τα παρακάτω μεγέθη είναι μονόμετρα και ποια διανυσματικά:
                μήκος
χρόνος
ταχύτητα

6.       Τι ονομάζουμε μετατόπιση ενός κινούμενου σώματος; Από ποια σχέση υπολογίζεται;

7.       Πώς ορίζεται η μέση διανυσματική ταχύτητα, από ποια σχέση υπολογίζεται και ποια είναι η μονάδα μέτρησης της στο S.I. ;

8.       Τι ονομάζουμε τροχιά της κίνησης ενός κινούμενου σώματος;

9.       Ποια μεγέθη ονομάζουμε θεμελιώδη μεγέθη; Δώστε ένα παράδειγμα.

10.    Ένας ποδηλάτης εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Μετά από 5s από την εκκίνηση του η ταχύτητά του είναι 7 m/s. Μετά 10s πόση είναι η ταχύτητά του;

11.    Ποια μεγέθη ονομάζουμε παράγωγα μεγέθη; Δώστε ένα παράδειγμα.

12.    Ο Κώστας Κεντέρης, στους Ολυμπιακούς αγώνες του Σίδνεϋ, έτρεξε την κούρσα των 200m σε 20 s. Να υπολογίσετε την ταχύτητά του .

13.    Ένας ποδηλάτης κινείται με μέση ταχύτητα 5m/s.Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται για να διανύσει 1,5 km;

14.α) Τι ονομάζεται τροχιά και τι μήκος διαδρομής ενός κινητού σώματος;
β) Ένα αυτοκίνητο κινείται με 20 m/s. Πόσο χρονικό διάστημα σε δευτερόλεπτα χρειάζεται για να διανύσει 100 km; Πόσα λεπτά είναι το παραπάνω χρονικό διάστημα;

15. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:
 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ
Παράγωγα  μεγέθη
Παράγωγες  μονάδες16. α) Ποια σχέση έχουν τα παράγωγα μεγέθη με τα θεμελιώδη;
β) Ποιες από τις παρακάτω μονάδες είναι θεμελιώδης και ποιες παράγωγες;
m , m3 , g , g/ml 

17. Ο Νικήτας προπονείται για τους σχολικούς αγώνες. Αν τρέχει την κούρσα των 100m σε 10s ποια είναι η μέση ταχύτητά του σε m/s;

18. α) Τι ονομάζεται χρονική στιγμή και τι χρονικό διάστημα;
β) Ένα αεροπλάνο κινείται με 100 m/s. Πόσο χρονικό διάστημα σε δευτερόλεπτα χρειάζεται για να διανύσει 600 km; Πόσα λεπτά είναι το παραπάνω χρονικό διάστημα;

19. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:
 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΝΑΔΩΝ
Θεμελιώδη μεγέθη
Θεμελιώδεις μονάδες20.  α) Ποια σχέση έχουν τα παράγωγα μεγέθη με τα θεμελιώδη;
        β) Τι είναι το διεθνές σύστημα μονάδων;

21.   Τι λέει ο  νόμος δράσης – αντίδρασης;

22.  Γιατί οι δράση και η αντίδραση είναι δυνάμεις που δεν αλληλοεξουδετερώνονται;

23.  Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι οι αθλητές των αλμάτων πατούν γερά στο έδαφος πριν την πραγματοποίηση του άλματος τους;

24.  Αν F1=50N και η F2=70N και η συνισταμένη των τριών δυνάμεων του σχήματος είναι μηδέν, να βρείτε το μέτρο της F3 .
 
25. Φορτηγό μάζας m1=5000kg συγκρούεται με αυτοκίνητο Ι.Χ. μάζας m2=1000kg. Επιλέξτε τις σωστές προτάσεις :
a)       Το φορτηγό δέχεται μεγαλύτερη δύναμη κατά τη σύγκρουση.
b)       Το Ι.Χ. δέχεται μεγαλύτερη δύναμη κατά τη σύγκρουση.
c)       Και τα δύο οχήματα δέχονται την ίδια δύναμη κατά τη σύγκρουση.
d)       Μεγαλύτερη ζημιά θα πάθει το Ι.Χ.

26.  Αστροναύτης πηγαίνει από τη γη στη σελήνη. Τι θα αλλάξει, το βάρος του ή η μάζα του; Εξηγήστε

27. Να αναφέρετε δύο παραδείγματα εμφάνισης της δύναμης της τριβής στην καθημερινή σας ζωή, ένα στο οποίο η τριβή να βοηθάει και ένα στο οποίο η τριβή να δημιουργεί πρόβλημα.

28. Μπορείτε να ερμηνεύσετε γιατί:
1.       Οι ελέφαντες έχουν μεγάλα επίπεδα πέλματα και οι σκιέρ φορούν χιονοπέδιλα;
2.       Τα παπούτσια των ποδοσφαιριστών έχουν πέλματα με καρφιά και ένα ακονισμένο μαχαίρι κόβει καλύτερα;

29. Ένα αυτοκίνητο μάζας 1000 kg κινείται με σταθερή ταχύτητα 50 m/s. Ποιο είναι το μέτρο της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σε αυτό; Γιατί; Τι είδους κίνηση κάνει;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου