Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2014

3ο φύλλο αξιολόγησης που αφορά στην τέταρτη διδακτική ώρα και στον 3ο νόμο του Νεύτωνα, διδακτικό σενάριο με ανακαλυπτική μέθοδο Νόμοι Νεύτωνα:ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 3
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

1.       Με βάση τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα (νόμος δράσης- αντίδρασης ) ερμήνευσε γιατί στην εκκίνηση ενός αγώνα ταχύτητας ο δρομέας  πατάει σε βατήρα.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.       Στο επόμενο σχήμα ο ψαράς βρίσκεται πάνω στην αρχικά ακίνητη βάρκα και με τη βοήθεια του σχοινιού προσπαθεί να τη φέρει κοντά στην προκυμαία. Ο ψαράς μέσω του σχοινιού ασκεί τη δύναμη F στον πάσσαλο οπότε σύμφωνα με το νόμο δράσης αντίδρασης και ο πάσσαλος θα ασκεί στον ψαρά μια δύναμη F ΄ ίσου μέτρου και αντίθετης κατεύθυνσης. Αφού οι δυνάμεις είναι αντίθετες γιατί η βάρκα δεν ισορροπεί αλλά κινείται προς την προκυμαία;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου