Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2014

πώς φτιάχνω ένα διάγραμμαΠώς φτιάνω ένα διάγραμμα
ή
γραφική παράσταση

1.      Φέρνω δύο ευθείες κάθετες μεταξύ τους, που τις λέω άξονα x την οριζόντια και άξονα  y την κάθετη. Σε κάθε άξονα μεταβάλλεται ένα φυσικό μέγεθος, όπως χρόνος, μήκος , μάζα και άλλα.
2.      Εκεί που τέμνονται βάζω το σημείο μηδέν και το συμβολίζω με το γράμμα Ο.
3.      Στην άκρη κάθε άξονα βάζω ένα βελάκι το οποίο δείχνει προς τα πού αυξάνονται οι τιμές κάθε άξονα.
4.      Κάτω από το βελάκι βάζω το σύμβολο του φυσικού μεγέθους, που μεταβάλλεται σε αυτόν τον άξονα, και μέσα σε παρένθεση βάζω τη μονάδα μέτρησης του μεγέθους.
5.      Χωρίζω κάθε άξονα σε ίσα μέρη και τα αριθμώ με ακεραίους αριθμούς.
6.      Τα μέρη του άξονα x δεν είναι απαραίτητα ίσα με τα μέρη του άξονα y.
7.      Το φυσικό μέγεθος που μεταβάλλεται στον άξονα x ονομάζεται ανεξάρτητη μεταβλητή.
8.      Το φυσικό μέγεθος που μεταβάλλεται στον άξονα y  ονομάζεται εξαρτημένη μεταβλητή.
9.      Η γραφική παράσταση μου δείχνει πώς μεταβάλλεται η μεταβλητή στον άξονα y σε σχέση με την μεταβλητή στον άξονα x .
10.  Τα πειραματικά σημεία τα σημειώνω επάνω στο διάγραμμα ως τελείες. Τα βρίσκω ως εξής:
      Βρίσκω την πειραματική τιμή στον άξονα x και από εκεί φέρνω ευθεία, με διακεκομμένες γραμμές, παράλληλη προς τον άξονα  y. Και αντίστοιχα, βρίσκω την πειραματική τιμή στον άξονα y και από εκεί φέρνω ευθεία, με διακεκομμένες γραμμές, παράλληλη προς τον άξονα x. Εκεί που τέμνονται οι δύο αυτές ευθείες που έφερα είναι το πειραματικό σημείο και σημειώνω μία τελεία.
11.  Σχεδιάζω, με το χάρακά μου, το διάγραμμα ενώνοντας τα πειραματικά σημεία με μία ευθεία γραμμή η οποία προσπαθώ να περιέχει τα περισσότερα από τα πειραματικά σημεία και όσα περισσεύουν τα κατανέμω πάνω και κάτω  της ευθείας. Σχεδιάζω ,δηλαδή, μία απλή συνεχή γραμμή που περνάει όσο γίνεται πιο κοντά από το σύνολο των σημείων. Αφήνω έξω από τη γραμμή, δεξιά και αριστερά της, περίπου τον ίδιο αριθμό σημείων.
  
    Ας δούμε ένα παράδειγμα:
    Πραγματοποιούμε, στο εργαστήριο, το εξής πείραμα: ζεσταίνουμε νερό και κάθε μισό λεπτό μετράμε τη θερμοκρασία του. Έτσι φτιάχνουμε τον παρακάτω πίνακα πειραματικών τιμών.  Παίρνουμε τις τιμές από την πρώτη και τη δεύτερη στήλη και κατασκευάζουμε το παρακάτω διάγραμμα ,το οποίο δείχνει πώς μεταβάλλεται η θερμοκρασία  του νερού με το χρόνο, δηλαδή πώς αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού όσο περνούν τα λεπτά. Τις τιμές του χρόνου τις βάζουμε στον οριζόντιο άξονα x και τις τιμές της θερμοκρασίας για κάθε χρονική στιγμή τις βάζουμε στον άξονα y     Η κόκκινη γραμμή είναι το διάγραμμα. Παρατηρείστε ότι δεν περιέχονται όλα τα πειραματικά σημεία μέσα στην κόκκινη γραμμή. Κάποια είναι προς τα κάτω και κάποια είναι προς τα πάνω. Αυτό είναι φυσιολογικό για πειραματικές τιμές γιατί στο εργαστήριο κατά τη μέτρηση συμβαίνουν λάθη, που τα λέμε σφάλματα.
     Στο πείραμα του φύλλου εργασίας 3 θα μετρήσουμε πόσο επιμηκύνεται (ξεχειλώνει)  το ελατήριο του δυναμόμετρου όταν κρεμάσουμε διαφορετικές μάζες. Το διάγραμμα που θα κατασκευάσουμε είναι σαν το παρακάτω:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου